Rekrutacja

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2022/2023
1. Do klasy I na semestr I przyjmujemy słuchaczy, którzy ukończyli: gimnazjum lub ośmioklasową szkołę podstawową;
2. Do klasy II na semestr III przyjmujemy słuchaczy, którzy ukończyli: zasadniczą Szkołę Zawodową, lub Branżową Szkołę I stopnia lub I klasę Liceum Ogólnokształcącego lub II klasę Technikum lub I klasę Technikum (w szczególnych przypadkach);
3. Do klasy III na semestr V przyjmujemy słuchaczy, którzy ukończyli II klasę Liceum Ogólnokształcącego lub III klasę Technikum ( w wyjątkowych sytuacjach II klasę Technikum)
4. Do klasy IV przyjmujemy słuchaczy, którzy ukończyli III klasę Liceum Ogólnokształcącego lub III klasę Technikum.

Do szkoły może zapisać się osoba, która w dniu rozpoczęcia nauki ukończyła co najmniej 16 rok życia.

Zapisy trwają w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Grodzisku Mazowieckim ul. Sportowa 31:
1) przez cały rok szkolny (kiedy odbywają się zajęcia dydaktyczne):
-soboty w godzinach 15:00 - 19:50;
-niedziele w godzinach 08:00 - 12:50;
2) w okresie wakacyjnym:
5 lipca - w godzinach 11.00 - 16.00
6 lipca - w godzinach 12.00- 16.00

OD 17 SIERPNIA 2022:
WTORKI W GODZINACH 14.00 - 16.00
ŚRODY W GODZINACH 9.00 - 11.00

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT: 606 986 950, 609 400 210


Wymagane dokumenty:
1) wniosek (dostępny w szkole lub do pobrania na stronie w zakładce "dokumenty");
2) świadectwa ukończenia 8 - klasowej szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia gimnazjum lub świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, ewentualnie świadectwa ukończenia poszczególnych klas technikum lub liceum (oryginał);
3) dwa zdjęcia (do legitymacji oraz indeksu);
4) dowód osobisty (do wglądu).

Jednorazowe wpisowe płatne przy składaniu dokumentów o przyjęcie do szkoły wynosi 50 zł
Opłata za szkołę od września do czerwca wynosi 150 zł miesięcznie

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
ul. Sportowa 31
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: 609 400 210
Fax: 22 755-54-38


Do wysłania wiadomości e-mail służy formularz kontaktowy.


Do kontaktu e-mailowego służy poniższy formularz.

Rekrutacja © Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki