Matura

MATURA 2022

ABSOLWENT SZKOŁY ( ZALICZONY SEMESTR DO 28 KWIETNIA 2022R.) W TYM ROKU PRZYSTĘPUJE DO MATURY OBOWIĄZKOWO TYLKO DO GZAMINOW PISEMNYCH  NA POZIOMIE PODSTAWOWYM Z JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI I JĘZYKA OBCEGO.
EGZAMINY USTNE SĄ ODWOŁANE.
DO PRZEDMIOTU NA POZIOMIE ROZSZERZONYM UCZEŃ PRZYSTĘPUJE OBOWIĄZKOWO.
TERMIN GŁÓWNY MATURY: 4-18 MAJA 2022


NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH CKE INFORMUJEMY:
1. na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną;
2. zdający nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy w tym książek, telefonów;
3. na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających;
4. osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia mogą zjeść przyniesione produkty w przerwie między egzaminami, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły;
5. zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu;
6. zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną najpóźniej na 15 minut przed zakończeniem pracy z arkuszem;

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
ul. Sportowa 31
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: 609 400 210
Fax: 22 755-54-38


Do wysłania wiadomości e-mail służy formularz kontaktowy.


Do kontaktu e-mailowego służy poniższy formularz.

Matura Grodzisk © Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki